LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

 Back | Print | Bookmark         

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ QUY HOẠCH

                       

 STT

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 

NỘI DUNG CHI TIẾT

1

Khách hàng yêu cầu thiết kế

- Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc lập yêu cầu thiết kế theo hướng dẫn và gửi tới Công ty theo một trong những cách sau:

+ Sử dụng chức năng liên hệ trên website của Công ty để gửi yêu cầu thiết kế.

+ Gửi yêu cầu thiết kế qua email: contact@decovina.vn

+ Gửi yêu cầu thiết kế qua đường bưu điện.

2

Tiếp nhận yêu cầu thiết kế

- Khách hàng và Công ty trao đổi để hoàn thiện yêu cầu thiết kế và thống nhất về tiến độ thực hiện, giá thiết kế, phương thức thanh toán, v.v..

- Ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế.

 3

Khảo sát hiện trạng khu đất và phác thảo sơ bộ

- Kiến trúc sư tiến hành khảo sát hiện trạng khu đất xây dựng (chụp ảnh, đo vẽ sơ bộ, thu thập các số liệu quy hoạch chung của khu vực,…) và thiết kế phương án sơ bộ trên cơ sở kết quả khảo sát và yêu cầu của khách hàng.

- Khách hàng tạm ứng lần 1.

 4

Báo cáo và thống nhất thiết kế sơ bộ với khách hàng

- Kiến trúc sư báo cáo thiết kế sơ bộ với khách hàng. Khách hàng có thể góp ý, yêu cầu chỉnh sửa lại thiết kế nếu chưa cảm thấy hài lòng. Sau khi Khách hàng thống nhất phê duyệt thiết kế sơ bộ, Công ty tiến hành lập hồ sơ Thiết kế cơ sở.

- Khách hàng tạm ứng lần 2.

5

Lập hồ sơ thiết kế quy hoạch - thiết kế cơ sở.

- Công ty tiến hành thiết kế bản vẽ quy hoạch và thiết kế cơ sở theo phương án thiết kế sơ bộ đã được khách hàng phê duyệt. Trong quá trình triển khai, khách hàng có thể liên hệ với kiến trúc sư để bổ sung các yêu cầu chi tiết hoặc để được giải thích rõ hơn về kỹ thuật và kiến trúc. (Những yêu cầu của quý khách không được thay đổi quá 15% khối lượng công việc, đồng thời không làm phát sinh việc điều chỉnh thiết kế cơ sở thẩm định phê duyệt lại).

- Khách hàng tạm ứng lần 3.

 6

Bàn giao hồ sơ thiết kế.

- Công ty và khách hàng tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế để khách hàng trình cơ quan chức năng duyệt. Mọi sai sót do lỗi bên thiết kế sẽ được chỉnh sửa nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

- Khách hàng thanh toán giá trị hợp đồng phần còn lại.

 

   Back to Top