Back  |  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP   |  Next

Choose an image to begin
 

NHÀ THỂ CHẤT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC 

 

* Địa điểm: Phường Liên Bảo - Tp.Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

 

* Nội dung: Thi công phần mái dùng hệ không gian nút công nghiệp vượt nhịp 32m.

- Diện tích: 2200 m2

 

* Thực hiện: Công trình được thi công lắp dựng và hoàn thành trong vòng 35 ngày. 

Công trình dân dụng     Công trình công nghiệp     Quy hoạch dự án   Trở về trang chủ