GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

NHÀ GA DU THUYỀN ĐẢO TUẦN CHÂU

  

 

* Địa điểm: Khu du lịch đảo Tuần Châu - Hạ Long - Quảng Ninh. 

 

* Quy mô: Cải tạo bổ sung thêm 1 sàn diện tích: ~1.281 m2.

 

* Năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)