GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 7

  

 

* Địa điểm: Phường 7 - Thành Phố Cà Mau. 

 

* Quy mô: 35 phòng, trong đó có 19 phòng học, 6 phòng chức năng và 10 phòng hiệu bộ.

 

* Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)