GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back  | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

CHUNG CƯ LICOGI 13

  

 

* Địa điểm: Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội. 

 

* Quy mô: 27 tầng cao, 3 tầng hầm.

- Tổng diện tích sàn: 30.600 m2.

 

* Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)