Back  | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

DỰ ÁN KHU DU LỊCH VÀ VUI CHƠI

GIẢI TRÍ KINH THÀNH

ĐẢO CÁT BÀ - HẢI PHÒNG

  

 

* Địa điểm: Đảo Cát Bà  - Tp.ải Phòng. 

 

* Quy mô: 

- Khách sạn chính tiêu chuẩn 6 sao.

- Tổng diện tích dự án: 55.943,23 m2.

 

* Thực hiện:

- Điều chỉnh quy hoạch 1/500 và thiết kế cơ sở.

 

* Năm 2012