GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BUBBLEDECK TẠI VIỆT NAM

Back | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG |  Next      Công trình công nghiệp / Quy hoạch dự án / Trở về trang chủ

 
 

TRỤ SỞ CONSTREXIM HOLDINGS

  

* Địa điểm: 39 Nguyễn ĐÌnh Chiểu - Hà Nội. 

 

* Quy mô: 14 tầng cao, 1 tầng hầm.

- Tổng diện tích sàn: ~6.000 m2.

 

* Năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

(Công trình có sử dụng công nghệ BubbleDeck)